خانه ای کنار ابرها

مرا اگر بر در بهشت بیارند اول در نگرم که / او در آن جا هست . اگر نباشد گویم او کو‌؟

خانه ای کنار ابرها

مرا اگر بر در بهشت بیارند اول در نگرم که / او در آن جا هست . اگر نباشد گویم او کو‌؟

خانه ای کنار ابرها

عادت کردم به تو .....

از آن عادت هایی که

با شیر ِ مادر در وجود انسان

جا خوش می کند

و فقط با جان به در می شود........


مغز مداد ؛ دل گراف دارد ؛ مرگ می چیند

و زندگی می کند آرام .

از 29 اردیبهشت تا 8 خرداد ماه ؛ مغز مداد را

دوست ِ دیگری نیز همراهی می کرد

با امضاء نسرین ......

که الان در خانه ی خودش دارد قلم می زند

http://zemzemehayetanhaye.blog.ir
بخوانیدش

آخرین نظرات

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده استآن چُنان ؛ شادان به دَستَـــم آرَمیدی

کَز هُـــجوم ِ خامُــش‌ِ مَه ؛ چَشم ها را بَسته دیدی


قاصِدک آمد کِنارت یادِبــانی جا به جا کرد

فال ِ خوش زد بر دلت ؛ اندوه ها را بَسته دیدی


نازنینا چِشمَکَت ؛ جادوی ِ چشمان ِ سیاهم

تا نگاهی ؛ تا نگاری؛ جُمله عالم ؛ مَن بِــدیـــدی   • مغــــز مداد