خانه ای کنار ابرها

مرا اگر بر در بهشت بیارند اول در نگرم که / او در آن جا هست . اگر نباشد گویم او کو‌؟

خانه ای کنار ابرها

مرا اگر بر در بهشت بیارند اول در نگرم که / او در آن جا هست . اگر نباشد گویم او کو‌؟

خانه ای کنار ابرها

عادت کردم به تو .....

از آن عادت هایی که

با شیر ِ مادر در وجود انسان

جا خوش می کند

و فقط با جان به در می شود........


مغز مداد ؛ دل گراف دارد ؛ مرگ می چیند

و زندگی می کند آرام .

از 29 اردیبهشت تا 8 خرداد ماه ؛ مغز مداد را

دوست ِ دیگری نیز همراهی می کرد

با امضاء نسرین ......

که الان در خانه ی خودش دارد قلم می زند

http://zemzemehayetanhaye.blog.ir
بخوانیدش

آخرین نظرات

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است


در پی ِخوانِشِ چشمان ِ‌همیشه عَسَـلَت

رازِقی ام

عَطـــــر ِ‌چشمان ِ تو را مَـــن بَلَدَمْ

نابَلَدَمْ!!!!!

گاه؛آن ســـــایه ی گــــرم ِ غَزَلَــــت را

یاسَم

آن کبودانه ی احساس ِ تو را کَم بَلَدَمْ

نابَلَدَمْ!!!!!

به تبسّمْ؛ به انار؛ به هَمان سـیب ِ درون

میـــنایَم

مـــــرگ ِ لبخــــند ِ‌تو بَر لَـــــبْ بَلَدَمْ

نابَلَدَمْ!!!!!

گُــــــــل به اندامِ قشنگــــــــــــــــــــت

سُرخَم

سُرخـــی ِ جـــــان ِ تو را من بَلَدَمْ

نابَلَدَمْ!!!!!

وَ مُــــکـــــرّر قَلَمــــــــــــــــم می لَغْزَد

خوش بَلَدَمْ

که تماما" صَنَمی

منْ بَلَدَمْ

نابَلَدَمْ!!!!!  • مغــــز مداد