خانه ای کنار ابرها

مرا اگر بر در بهشت بیارند اول در نگرم که / او در آن جا هست . اگر نباشد گویم او کو‌؟

خانه ای کنار ابرها

مرا اگر بر در بهشت بیارند اول در نگرم که / او در آن جا هست . اگر نباشد گویم او کو‌؟

خانه ای کنار ابرها

عادت کردم به تو .....

از آن عادت هایی که

با شیر ِ مادر در وجود انسان

جا خوش می کند

و فقط با جان به در می شود........


مغز مداد ؛ دل گراف دارد ؛ مرگ می چیند

و زندگی می کند آرام .

از 29 اردیبهشت تا 8 خرداد ماه ؛ مغز مداد را

دوست ِ دیگری نیز همراهی می کرد

با امضاء نسرین ......

که الان در خانه ی خودش دارد قلم می زند

http://zemzemehayetanhaye.blog.ir
بخوانیدش

آخرین نظرات

۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است


"  زیباست

موج در موج


موهایت را می گویم

وقتی خاکی اند

در جاری ِ تنم "


درنگ : برای ِ درد ِ من ؛این خانه غم گین است مرا سیبــــــــــــــی دهید " 


  • مغــــز مدادسفر باید رفت ؛خطر باید کرد؛گذر باید خواند............

سفر نیست کوچ کردن ؛ مُقیم باید شد در جای جای ِ حریمَت

سفر باید کرد؛ظفَر باید یافت

سفر به اندوه ِ نگاه ؛ سفر به گرداب ِ خیال؛ سفر به ژرفای ِ وجود

چه حاصلیست سفر با همسفر !!!

همه عشق است و نَوید

  • مغــــز مداد